Reklamace


Jak postupovat při reklamaci

 

Přestal výrobek, který jste u nás zakoupili, fungovat? Někdy se to opravdu může stát, ikdyž se ze všech sil snažíme těmto případům vyhnout. Pokud se však něco takového stane, je naší prioritou vzniklý problém co nejrychleji vyřešit. 

359748

1. Zašlete prosím výrobek na naši adresu spolu s přiloženým dokladem o koupi a vyplněným reklamačním formulářem.

2. Zásilka musí být pro přepravu řádně zabalena, tak aby nedošlo k dalšímu případnému poškození výrobku. Neposílejte výrobky na dobírku, v takovém případě nebude možné zásilku převzít.

3. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno/opraveno, nebo bude vrácena kupní cena.

4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

5. Pokud výrobce poskytuje záruku delší je uvedena u zboží v katalogu.

6. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

7. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem a také obdržíte reklamační protokol.